상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
161377.jpg
KCI등재 학술저널

Differences in Grammatical Gender of Noun Synonyms between Czech and Slovak Languages

Rozdíly v gramatickém rodě u synonymních substantiv v češtině a slovenštině

Daný gramatický rod je jednou z nejvýznačnějších vlastností u neživotných maskulin, feminin a neuter v češtině a slovenštině. Entita gramatického rodu substantiv v obou jazycích nemá přímý vztah k mimojazykové realitě. Klasifikace gramatického rodu u synonymních substantiv v obou jazycích se uplatňuje jako gramatický prostředek, který se odráží v diferencovaných metodologických paradigmatech. Tedy, rozdíl gramatického rodu u synonymních substantiv v obou jazycích se kříží i s kategoriemi čísla a pádu. Čeština a slovenština jsou ve tvoření sufixu u přejatých substantiv značně odlišné. U přejatých synonymních substantiv typu koncovky -ma v obou jazycích má slovenština více sklon k typickému principu, v němž se udržuje pravidlo skloňování podle ženského rodu než čeština. Koncepce pragmaticko-kognitivního aspektu gramatického rodu, který je i pro shodu podmětu s přísudkem rozhodujícím faktorem v jazykové konstrukci obou jazyků, též spočívá v obligatorní vazbě mezi slovy.

1. Introduction

2. Nouns in synonymous relations and their gender categories in the Czech and Slovak languages

3. Closing Remarks

로딩중